Exemple de missió del SilverArrow

SilverArrow

Administrador
Membre del personal
Administració
Community Manager
6 Novembre 2014
1,900
99
48
#1
Plantilla de missió coop del SilverArrow

A petició del Paperboy us deixo aqui una de les meves missions obertes, perquè pogueu veure com funciona, tant al Eden com el codi que hi ha al darrera.

Cal definir manualment primer:

1. Un marcador on fer respawn, s'ha de dir: respawn_west
2. Una capsa buida que servira d'arsenal virtual limitat, escriure aquesta crida de funció al init: this call mrx_fnc_virtualArsenal;
3. Metge que cura del tot a base, poseu un soldat amb aquest init: this addaction ["Curar totalment", {[this,player] call mrx_fnc_fullHeal; }];

Cal tenir en compte la distribució de carpetes:

+ carpeta 'config':

On hi ha els arxius especifics de la missió (recomano que nomès editeu aquests si no sabeu el que feu).

Hi trobareu a dins:

+++ Carpeta 'equip':

On hi ha l'equipació per cada tipus de soldat (ALPHA.hpp: lider d'element, BRAVO.hpp: tirador, CHARLIE.hpp: TEDAX, etc.)

Per assignar-la haureu d'escriure al init de la unitat aquesta crida de funció on la Y és pot canviar per la inicial del tipus de soldat (A per ALPHA, B per BRAVO, etc.): ["Y", this] call mrx_fnc_loadEquip;

--- Arxiu 'briefing':

On hi ha la part canviant del text de briefing de la missió.

--- Arxiu cfgDebriefing

On s'hi defineixen els possibles text de debriefing de la missió.

--- Arxiu 'cfgIdentities':

On s'hi defineixen els perfils (cara, veu, etc.) de certs personatges del joc (jugadors o IA)

--- Arxiu cfgRadio

On s'hi defineixen els arxius de so de radio perquè és puguin carregar durant la missió.

--- Arxiu 'cfgSounds':

On s'hi defineixen els arxius de so ambientals perquè és puguin carregar durant la missió.

--- Arxiu 'missionInfo':

On s'hi defineix el nom de la missió, autor i imatges a carregar.

+ carpeta 'events':

On hi ha els events pre-definits (dialegs, accions, inici, etc.)

Hi trobareu a dins:

--- Arxiu 'intro':

On hi ha la part de presentació de la missió, els credits i similars que surten sobre-impressos al principi de la missió.

+ carpeta 'images':

On hi ha les imatges (.jpg, .tga, .paa, .png). Recordeu que el tamany ha d'estar definit en potencies de 2 (per exemple 1024 x 512)

+ carpeta 'sounds':

On hi ha els arxius de so .ogg (radio i dialegs)

+ carpeta 'system':

On hi ha els arxius permanents de la missió i de compatibilitat. Aqui estan definides les funcions com la del virtual arsenal limitat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Descarregar exemple de missió