ERROR ACRE

9 Agost 2010
2,608
5
38
Punt de Lagrange
#1
Soc nomes jo? o algú mes s'ha trobat que despres de l'actualització d'avui el ACRE dona un error al arrancar la partida

Codi:
'...els");
;
private _channel = (channels |#| select _channelnumber);
;
private _new...'
Error Zero divisor
File\idi\acre\addons\api\fnc_setPresetChanelField.sqf
[acre_api_fnc_setpresetchannelfield], line 4022
Ja direu
 

Magnetar

Més pesat que Kuban
22 Abril 2014
1,011
0
0
Kassel, Alemanya
#2
No, això no em passa. Tot depèn de com inicialitzis o assignis les ràdios, ja sigui a través de scripts d'equipament o directament assignant les ràdios utilitzant el Virtual Arsenal des de l'editor (no s'ha de fer). Qualsevol funció que cridis a ACRE has d'esperar a que la funció:

Codi:
[] call acre_api_fnc_isInitialized;
retorni un valor positiu. Per exemple pots assegurar-te que així sigui posant:

Codi:
waitUntil {[] call acre_api_fnc_isInitialized; sleep 0.3;};
A la carpeta d'ACRE hi ha exemples sobre com equipar les ràdios. També en pots trobar a la meva plantilla.