[Video] Tutorial Edició #4: Scripts, configuració i testeig