moddcs

  1. LuiRaces

    Mod VAICOM PRO

    Bona nit Srs. Surfejant el web me topat amb això : https://www.vaicompro.com Si he traduït més o menys bé sembla un mod per comunicarte amb la IA via veu. Compatible amb TS És de pago però hi ha versió trial. Pd. Si está repetit el tema, esborreu '-)