Operacions

Qualsevol operació que desenvolupi el grup.