• il2fb fum
 • arma2 1
 • arma3 4
 • dcs 7
 • il2 5
 • dcs 5
 • arma3 3
 • il2 2
 • il2 7
 • il2 4
 • dcs 3
 • arma3 1
 • arma3 2
 • dcs 6
 • dcs 2
 • dcs 1
 • arma2 3
 • dcs 4
 • arma2 2
 • il2 6

Des del grup d'editors us informem que la Plantilla Bàsica per Missions (PBM) s'ha actualitzat a la versió v1.3. La plantilla té com a objectiu facilitar la feina de tots aquells que vulguin editar missions automatizant tasques a través de scripts i funcions. A més a més garanteix un funcionament òptim amb l'estàndard del grup d'Arma 3 a la vegada que dóna la suficient flexibilitat a l'editor. Un dels punts forts de la plantilla és la total independència a addons externs. De moment, els següents addons estan suportats i es poden desactivar/activar en qualsevol moment sense perdre funcionalitat:

 • Advanced Combat Environment 3 (ACE3).
 • Authentic Gameplay Modification (AGM). Obsolet, la configuració es manté per retrocompatibilitat amb algunes missions.
 • RHS AFRF i RHS USAF.
 • Bundeswehr (BWA3).
 • ASR AI 3.
 • Task Force Arrowhead Radio (TFAR).
 • Advanced Combat Radio Environment 2 (ACRE2).
 • Dynamic-AI-Creator (DAC) en versió addon (la versió en script es manté per retrocompatibilitat).
 • T8 Units.

La plantilla bàsica per missions es pot baixar del repositòri de Github dels Cavallers del Cell. A continuació, una llista dels canvis més importants:

 • Compatibilitat amb la versió 1.58 de Arma 3.
 • Reestructuració de la plantilla de respawn. Cada jugador pot fer un cert número de respawns i un cop esgotats entrarà en mode espectador. El número de respawns és controlable mitjançant paràmetres missió.
 • Durant el respawn, un contador mostra el temps i un missatge que es pot personalitzar.
 • El mode espectador de ACE3 ja no s'activa per defecte en detreniment del mode espectador de End Game. El mode espectador es pot seleccionar a través de paràmetres de missió.
 • Suport per jugadors JIP.
 • El TFAR s'inicialitza més ràpidament.
 • Els metges no tenien cap ràdio assignada. Ara per defecte reben una 343.
 • Optimitzacions varies a les funcions.
 • Afegit el rol de "Assistant automatic rifleman" a RHS USAF.
 • Afegida la possibilitat d'equipar Flashlights.
 • Afegida la configuració per Leights Opfor Pack (Afghan militia) a DAC i T8-Units.
 • Afegida la configuració de BluFOR i OpFOR a T8-Units
 • Compatible amb la nova versió dev de ACRE 2 (Build 894).
 • ACE3 no té, com a configuració per defecte, deshabilitar mires i visió nocturna.
 • Actualitzats els nous perfils.
 • Arreglats diversos errors tipogràfics.

A continuació teniu una imatge del nou sistema de respawn:

 

 

Ens veiem a les partides,

CC_Magnetar

cc donacions 06a

Teamspeak

Discord