• arma3 1
 • arma2 3
 • arma3 3
 • arma3 4
 • arma3 2
 • il2fb 3
 • il2fb fum
 • il2 2
 • dcs 4
 • il2 6
 • dcs 3
 • arma2 1
 • dcs 5
 • dcs 7
 • dcs 2
 • il2 7
 • il2 5
 • dcs 1
 • dcs 6
 • il2 4

 

La comunitat s'enorgulleix de comptar amb un nou administrador. Després de proposar-li i d'un temps de deliberació personal, el company Kopant a accedit a formar part de l'administració de la comunitat. Es un canvi important, ja que des de sempre només he estat jo (en Viper) com a administrador vostre. Ara, amb en Kopant, podrem potenciar mes la comunitat, i podrem millorar mes el funcionament i la fluïdesa.

En Kopant tindrà els mateixos permisos que jo i les mateixes responsabilitats, per tant qualsevol cosa que pugui fer jo la podrà fer ell. Si voleu crear un sub-fòrum nou, si voleu crear un canal nou al TS, si el servidor s'ha caigut i s'ha de reiniciar, etc... seran tasques que podrem fer tots dos.

Com es nou, mireu al principi de no bombardejar-lo a dubtes o peticions, encara s'ha de fer amb el funcionament dels nostres serveis, i mica en mica anirà agafant soltesa. I com que en Kopant està mes al grup del DCS i jo estic mes al grup de l'Arma, ara tenim els dos grups coberts per un administrador, i esperem que així la cosa millori poquet a poquet.

Per acabar només volia donar-te les gràcies Kopant per acceptar aquesta responsabilitat, i segur que entre tots dos i la resta de companys dels Cavallers del Cel portem aquesta comunitat un pas endavant.

cc donacions 06a

Teamspeak

Discord