• dcs 6
 • dcs 5
 • arma3 3
 • arma3 1
 • arma2 2
 • il2 6
 • il2 2
 • il2 7
 • dcs 1
 • arma3 4
 • arma2 1
 • il2fb 3
 • dcs 2
 • dcs 3
 • il2 4
 • il2 5
 • il2fb fum
 • arma2 3
 • dcs 4
 • dcs 7

Des del grup d'editors us informem que la Plantilla Bàsica per Missions (PBM) s'ha actualitzat a la versió v1.0. La plantilla té com a objectiu facilitar la feina de tots aquells que vulguin editar missions automatizant tasques a través de scripts i funcions. A més a més garanteix un funcionament òptim amb l'estàndard del grup d'Arma 3 a la vegada que dóna la suficient flexibilitat a l'editor. Un dels punts forts de la plantilla és la total independència a addons externs. De moment, els següents addons estan suportats i es poden desactivar/activar en qualsevol moment sense perdre funcionalitat:

 • Advanced Combat Environment 3 (ACE3).
 • Authentic Gameplay Modification (AGM). Obsolet, la configuració es manté per retrocompatibilitat amb algunes missions.
 • RHS AFRF i RHS USAF.
 • Bundeswehr (BWA3).
 • ASR AI 3.
 • Task Force Arrowhead Radio (TFAR).
 • Advanced Combat Radio Environment 2 (ACRE2).
 • Dynamic-AI-Creator (DAC). En versió script ja que aquest no es troba a l'estàndard.

La plantilla bàsica per missions es pot baixar del repositòri de GitHub dels Cavallers del Cel. A continuació, una llista dels canvis més importants:

 • Reestructuració de la plantilla: s'han agrupat els fitxers que s'han de modificar a cada missió en una sola carpeta anomenada configMissio. Tots aquells scripts i funcions que no s'han de modificar cada missió estan agrupats a la carpeta src.
 • Millores a la modularitat. Cada script i funció està agrupat en mòduls que es poden activar/desactivar a voluntat.
 • Addició de categories als paràmetres de la missió.
 • Afegit el suport pel mod Bundeswehr per l'Arma 3.
 • Millores a les funcions/scripts utilitzant les noves eines de Bohemia.
 • Canviada la funció bis_fnc_mp a remoteExec o remoteExecCall.
 • Inclusió de CfgRemoteExec a description.ext.
 • Millores a la plantilla de respawn del grup 1RA (cc_respawn.sqf):
 • Compatible amb la versió d'Arma 3 1.54.

Ens veiem a les partides,

CC_Magnetar

cc donacions 06a

Teamspeak

Discord