• arma2 1
 • il2fb 3
 • il2 5
 • il2 2
 • dcs 4
 • dcs 3
 • il2 4
 • dcs 6
 • arma3 1
 • arma3 2
 • dcs 1
 • arma2 3
 • dcs 5
 • arma3 4
 • arma2 2
 • dcs 7
 • il2fb fum
 • il2 6
 • arma3 3
 • il2 7

 

Des del grup d'editors us informem que la Plantilla Bàsica per Missions (PBM) s'ha actualitzat a la versió v0.4. La plantilla té com a objectiu facilitar la feina de tots aquells que vulguin editar missions automatizant tasques a través de scripts i funcions. A més a més garanteix un funcionament òptim amb l'estàndard del grup d'Arma 3 a la vegada que dóna la suficient flexibilitat a l'editor. Un dels punts forts de la plantilla és la total independència a addons externs. De moment, els següents addons estan suportats i es poden desactivar/activar en qualsevol moment sense perdre funcionalitat:

 • Advanced Combat Environment 3 (ACE3).
 • Authentic Gameplay Modification (AGM). Obsolet, la configuració es manté per retrocompatibilitat amb algunes missions.
 • RHS AFRF i RHS USAF.
 • ASR AI 3.
 • Task Force Arrowhead Radio (TFAR).
 • Advanced Combat Radio Environment 2 (ACRE2).
 • Dynamic-AI-Creator (DAC). En versió script ja que aquest no es troba a l'estàndard.

La plantilla bàsica per missions es pot baixar del repositòri de GitHub dels Cavallers del Cel. A continuació, una llista dels canvis més importants:

 • Compatibilitat amb ACE3 v3.3.2 i RHS 0.3.9.1.
 • Plantilla de respawn dels CC (cc_respawn.sqf):
  • Compatible amb ACE3 i modes d'espectador de ACRE2 i TFAR.
  • Compatible amb vanilla.
  • En respawns de tipus BIRD permet la comprovació de diferents finals en els que tots els jugadors han mort.
 • Funció per configurar de forma automàtica el següent (cc_fnc_configUnitat):
  • Freqüències configurades per esquadra i equips de foc per ACRE2 i TFAR (cc_fnc_acre2_configurarCanals i cc_fnc_tfar_configurarCanals).
  • Configuració automàtica del canal alternatiu per TFAR (cc_fnc_tfar_configurarCanals).
  • Configuració automàtica del estèreo del TFAR: canal actiu a l'esquerra, canal addicional (si n'hi ha) a la dreta (cc_fnc_tfar_configurarEstereo).
  • Equipació de la unitat (cc_fnc_configEquipacio).
  • Xat (cc_fnc_configGrup).
 • Afegit un script per reconfigurar ASR AI 3 depenent de la missió (cc_configurar_ASRAI.sqf).
 • Afegit un script per inicialitzar DAC de forma que no sigui necessàri afegir les unitats jugables a DAC_StrPlayers (cc_inicialitzar_DAC.sqf`).
 • Afegits els següents paràmetres:
  • Activar/Desactivar DAC.
  • Activar/Desactivar el debug de DAC.
  • Activar/Desactivar el ASR AI 3.
 • Afegit un script per comprovar la configuració dels paràmetres al principi de la missió vs mods carregats (cc_comprovar_configuracio.sqf).
 • Afegides variables per tal de control·lar si un mod es necessàri, innecessàri o no importa per la missió de forma que es notifiqui als jugadors en cas de que hi hagi un error de configuració.
 • El brífing d'administrador llista tots els finals de forma automàtica, incloent la descripció (cc_briefing_admin.sqf).
 • Els fitxers de configuració de les faccions rhs_faction_usarmy_d, rhs_faction_usarmy_wd, rhs_faction_usmc_d i rhs_faction_usmc_wd s'han unificat per tal d'evitar duplicats. Els uniformes propis de cada facció es mantenen.

Ens veiem a les partides,

CC_Magnetar

cc donacions 06a

Teamspeak

Discord